Töötajaga ebaseaduslikult lõpetatud töösuhte hinnaks oli rohkem kui 5000 €.

Autor- Tiit Kruusalu.

Täna sai lahenduse üks METI kliendile närvesööv töövaidlus. Nimetame teda kokkuleppeliselt Sergeiks.

Sergei oli tööandja juures üle 6 aasta töötanud ja selle eest ka enam- vähem palka saanud. Ühtäkki teatas aga tööandja Sergeile suuliselt, et viimane on juba nädal aega tagasi koondatud ja saatis mehe koju. Kaks päeva hiljem kandis tööandja Sergeile üle tagasihoidliku summa, mis pidi olema lõpparve.

Sergei pöördus abi saamiseks METI poole. Juhtumiga tutvudes selgus, et tööandja oli töötaja tagaselja mitu korda Töötamise Registrisse teinud sisekandeid “poolte kokkuleppel” töösuhte lõpetamise ja uuesti alustamise kohta. Tagaselja oli mees vahepeal vormistatud ajutiselt tööle ühte täiesti võõrasse ettevõttesse. Kuna Sergei oli üle 6 aasta töötanud samas kohas ja tööülesanded ei olnud muutunud, siis ei osanud ta loomulikult kahtlustadagi, et tema tööstaaž tööandja juures on sellise tegevuse läbi katkestatud ja temal puudub õigus 60- päevasele etteteatamise tähtajale või selle hüvitamisele töölepingu ülesütlemisel. Samuti oleks ta jäänud ilma Töötukassa poolt makstavast ühekordsest koondamishüvitisest.
Töötamise Registris korduvalt katkestatud töösuhte tõttu oli Sergei kaotanud ka õiguse 2015.a kasutamata puhkuse ja suure osa 2016.a puhkuse hüvitisele töösuhte lõpetamisel.
Kuna seaduse nõuetele vastavat töölepingu ülesütlemisavaldust ei olnud tööandja esitanud, siis tuli töösuhe jätkuvalt lugeda kehtivaks, mille Sergei kõiki asjaolusid arvestades nüüd ise erakorraliselt lõpetas. Tööandja jättis selle vaidlustamata, kuid keeldus töötajale tekitatud kahju seaduses ettenähtud korras hüvitamast. Nii pöördus Sergei töövaidluskomisjoni, kus nõudis katkematu töösuhte tuvastamist, osaliselt saamatajäänud töötasu, 2015.a ja ja proportsionaalselt 2016.a puhkuse hüvitamist rahas ning töölepingu erakorralise ülesütlemise hüvitist kolme kuu keskmise palga ulatuses. Töövaidluskomisjonis ei suutnud tööandja oma vastuväiteid millegagi tõendada ja töövaidluskomisjon mõistis tööandjalt Sergei kasuks välja saamatajäänud tasud ja hüvitised, kokku rohkem kui 5000 € eest. Kahe kuu töötasu pöörati viivitamatule täitmisele.
Selle juhtumi lahend täitis METI jaoks kahte väga olulist tingimust:
1. Õiguse ja õigluse vahele sai seekord pandud võrdusmärk, mis on METI tegevuse missiooniks.
2. Kliendi jaoks oli saadud tulu oluliselt suurem, kui õigusabile tehtud kulud