Ametijuhendi koostamine

VS7Ametijuhend säilitab tasakaalu töötaja ja tööandja nõudmistes. Ametijuhendi koostamise eelduseks on ettevõtja selge nägemus, milliseid ülesannete täitmiseks on tööleping sõlmitud. Ametijuhend toob selgelt välja ja kirjeldab tööga seotud eriomast vastutust. Ametjuhend võib sisaldada endas ka informatsiooni töötingimustest, kasutatavatest töövahenditest, -seadmetest, vajalikest teadmistest ja oskustest ning seostest teiste ametikohtadega.

Parimad ametijuhendid on need, mida muudetakse koheselt vastavalt töökohustuste muutumisele. Parimad ametijuhendid ei piira töötajaid, vaid pigem toetavad nende püüdlusi saada kogemusi, suurendada nende oskusi ja arendada nende võimet panustada organisatsioonile.

Telli ettevõttele sobiv ja tegelikkust kirjeldav ametijuhend siin.

Tagasi