TEEMA 1: CV KOOSTAMINE JA KANDIDEERIMINE ON TÕSINE TÖÖ

SLOGAN: Töö otsimine on täiskohaga töö

Sihtgrupp: tööotsijad.

Koolituse eesmärk: Tööotsija seaduslike õiguste kõrval anda osalejatele võimalus näha, mis informatsiooni tööandja CV-d lugedes tegelikult otsib ja õpetada, kuidas vältida või ületada ohtlikke karisid CV koostamisel.

Koolituse sisu:

  • mis paneb tööandjat Sinu CV-d kõrvale heitma?
  • kuidas tõde moonutamata muuta miinused plussideks?
  • millist infot ja kuidas oma CV-s kajastada?
  • kodutöö tegemine enne CV koostamist.

Koolitus sisaldab praktilisi harjutusi.

Koolituse lõppedes on osalejad teadlikud, mis võivad olla ohukohad nende isiklikus CV-s, oskavad neid ületada ja presenteerida oma CV-d atraktiivsemalt, kui seni. Lisaks iseenda ootustele oskavad nad aimata, mida tööandja otsib ja seetõttu presenteerida oma CV-s esikohal olulisemat informatsiooni. Läbi praktiliste harjutuste on osalejad loonud endale tööriistad, mis aitavad neil edukamalt kandideerida.

Tagasi