TEEMA 14: KUIDAS TOIMIDA, KUI TÖÖTAJA LAHKUB TÖÖLT PÄEVAPEALT

Eesmärk: Anda personalitöö tegijatele teadmisi, kuidas toimida juriidiliselt korrektselt, kahjusid minimeerides ning töötajat vastutama pannes, kui töötaja ootamatult ning omavoliliselt töölt lahkub.

Sihtgrupp: Ettevõtete juhid, personalijuhid, personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad ning teised, kes tegelevad töötajate tööle vormistamise ja töösuhte lõpetamisega.

Koolituse sisu:

Töötajad lahkuvad töölt omal algatusel ilma seaduses ettenähtud etteteatamistähtaega järgimata reeglina kahel põhjusel, milleks on kas töötaja seisukohalt tööandjapoolne kohustuste oluline rikkumine või lihtsalt soovimatus töötada kohustusliku etteteatamistähtaja lõpuni tööandja juures. Mõlemad põhjused toovad endaga kaasa erinevad juriidilised tagajärjed, millele on võimalik juurde kirjutada juriidiliselt põhjendatud hinnasildid eurodes. Maksjaks jääb see pool, kes reegleid paremini valdab. Otsime vastuseid alljärgnevatele küsimustele:

       Töötaja lahkumine tööandjapoolsete kohustuste olulise rikkumise tõttu

  • Mida võib lugeda tööandjapoolsete kohustuste oluliseks rikkumiseks?
  • Mida peaks töötaja omalt poolt tegema, kui soovib sel põhjusel töölepingu lõpetada?
  • Mida peaks tööandja tegema, kui ta ei nõustu töötaja poolt esitatud lahkumispõhjendustega?
  • Mis võib olla tööandjapoolse tegevusetuse või puuduliku tegevuse hind?

       Töötaja etteteatamata lahkumine ilma mõjuva põhjuseta

  • Millal lõppeb töötaja lahkumise korral töösuhe?
  • Kuidas kvalifitseerida töösuhte lõppemise alus ehk mis paragrahv kirjutada TÖR- i?
  • Mida teha, kui töötaja lahkus avaldust esitamata ja teda ei ole võimalik kätte saada?
  • Milliseid hüvitisi on tööandjal õigus töötajalt nõuda ja mida peab selleks tegema?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime vastuseid läbi koolitaja isiklike kogemuste töövaidluskomisjonides ja töösuhete alase konsultandina.

Koolituse lõppedes on osalejad õpetatud töötaja ootamatu lahkumise korral järgima standardprotseduure, mis aitavad olukorda kontrollida ja võimalusel panna lahkunud töötaja vastutama.

Tagasi