TEEMA 15: TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMINE JA TÖÖVAIDLUSED

Eesmärk: Anda ülevaade töösuhte lõpetamise erinevatest võimalustest ja võimalikest tagajärgedest.

Sihtgrupp: Ettevõtete juhid, personalijuhid, personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad ning teised, kes tegelevad töötajate tööle vormistamise ja töösuhte lõpetamisega.

Koolituse sisu:

Töösuhe võib lõppeda erinevatel põhjustel ja mitmel erineval viisil. Lahku võidakse minna nii tööandja kui töötaja algatusel, nii sõpradena kui ka riiuga. Ebaõnnestunult formuleeritud töölepingu ülesütlemisavaldus, aga samuti sellele eelnenud sammud, võivad põhjustada tagajärgi, millega ei oldud arvestatud.  Kaardistame töösuhte lõpetamise erinevad võimalused ja nendega seotud vajalikud protseduurid, ning pöörame tähelepanu võimalikele tagajärgedele, mis kaasnevad „mängu ilu“ rikkumisega.

Ettekande aluseks on koolitaja isiklikud kogemused töövaidluskomisjonides ja töösuhete alase konsultandina.

Koolituse lõppedes on osalejaid õpetatud paremini orienteeruma töösuhte lõpetamise erinevates võimalustes ja nägema ette sellega kaasnevaid võimalikke tagajärgi.

Tagasi