TEEMA 17: SUULISE TÖÖLEPINGU VÕLUD JA OHUD

Eesmärk: Juhtida tähelepanu suulise töölepinguga kaasnevatele riskidele ja anda arusaamine sellest, millal on tööandjale tahtmatult ja tema teadmata, tööleping juba sõlmitud.

Sihtgrupp: Ettevõtete juhid, personalitöötajad, töödejuhatajad, objektijuhid juhiabid, raamatupidajad ning teised, kes tegelevad ettevõtte personalitöö korraldamise või töötajate tööle võtmisega. Koolitus annab hindamatut abiks ajutist või hooajatööd kasutavatele ettevõtetele ja neile, kes on harjunud enne töölepingu sõlmimist rakendama proovipäevi.

Koolituse sisu:

Koolitaja Tiit Kruusalu räägib: Töötajate teadlikkus töölepingu seaduse võimalustest on viimasel ajal märgatavalt tõusnud, ületades kohati tööandjate oma. Harvad ei ole juhtumid, kus töötaja on oma teadmistest teinud „äriprojekti“, mida realiseeritakse edukalt tööandja rahakoti arvel. Praktikas tuleb ette ka seda, et töötajaga sõlmitakse kehtiv suuline tööleping, ilma, et tööandja sellest arugi oleks saanud. Arusaamine tuleb alles siis, kui (endise) töötaja kulukatest nõuetest on juba raske, kui mitte võimatu pääseda.

Kuidas niisugused asjad võimalikuks saavad ja mis kohustusi toob kaasa tahtlikult või tahtmatult sõlmitud suuline tööleping, sellele otsime koos koolitajaga vastuseid.  Saame teada:

  • Millal võib suulist töölepingut sõlmida?
  • Millal loetakse tööleping sõlmituks?
  • Millal ja kuidas rakendub suulisele töölepingule katseaeg?
  • Millal on sõlmitud suuline tööleping, millal töövõtuleping või käsundusleping?
  • Kuidas tõendatakse suulist töölepingut?
  • Kuidas tõendatakse suulise töölepingu tingimusi?
  • Mida toob kaasa proovipäeva rakendamine enne töölepingu sõlmimist?
  • Kas proovipäeva saab riskivabalt rakendada, kui teha töötaja kohta TÖR- i sissekanne vabatahtliku töötamise kohta?
  • Otsime lahendusi, kuidas vältida või vähendada eeltoodud ohte? Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!

Koolituse lõppedes on osalejad õpetatud hindama suulise töölepinguga seotud riske, et teha oma ettevõtte seisukohalt parimad võimalikud otsused.

Tagasi