TEEMA 18: TÖÖSUHTED JA DOKUMENTATSIOON VÄIKEETTEVÕTTES

Eesmärk: Anda teadmisi sellest, kuidas korraldada töösuhteid ja vormistada hädavajalikku tööalast dokumentatsiooni nii, et see ei muutuks ettevõtjale liigselt koormavaks.

Sihtgrupp: Ettevõttes personalitöö ja töösuhete vormistamise eest vastutavad isikud, sekretärid, juhiabid, alluvate tööd korraldavad isikud, väiksemate ettevõtete, kus puudub väljaõppinud personalispetsialist, juhid- juhatuse liikmed.

Koolituse sisu:

Tööandja vastutab… Tööandja on kohustatud… Tööandja peab taluma ka töötaja niisugust käitumist, mis… Peab, peab, peab- sellest räägitakse palju, aga palju vähem  räägitakse sellest, mida ettevõtja tohib teha. Täidame õppepäeval selle lünga.

Ettevõtja, kes töölepingu seadust pelgalt täidab, on ära teinud ainult pool rehkendust. Edukas ettevõtja paneb seaduse selle täitmise asemel enda kasuks tööle ja oskab teha valikuid, milliste dokumentide koostamine ning protseduuride järgimine on töörahu huvides hädavajalik. See võimaldab ettevõtjal tööinspektori visiiti kartmata keskenduda oma põhitegevusele- kasumi teenimisele.

Lisaks tööandja kohustustele, pöörame õppepäeva jooksul palju tähelepanu tööandjale seadusega antud võimalustele, sealhulgas:

 • Lepinguliigi valik- töölepingu ja võlaõigusliku töövõtuleping/ käsunduslepingu võimalused ja piirangud
 • Töösuhte tekkimine ilma kirjalikku töölepingut sõlmimata ja selle tagajärjed
 • Suuline tööleping ja vaidluse korral lepingutingimuste kohaldamine
 • Tähtajaline tööleping- kuidas see muutub automaatselt tähtajatuks
 • Ametijuhend, mis teenib ettevõtja huve ja paneb töötaja vastutama
 • Ärisaladuse ja konkurentsipiirangu kehtestamine
 • Leppetrahvid ja töötaja poolt tekitatud kahju väljanõudmine
 • Töötasust või lõpparvest kinnipidamiste tegemine
 • Millal ja kuidas sõlmida koolituskokkulepet
 • Hoiatus töösuhetes- kuidas seda vormistada ja kasutada
 • Töösuhte lõppemine ja õiguskindel lõpetamine
 • Töökorralduse reeglid kui suhtekorralduse alus
 • Tööjõukulude optimeerimine- see on õige töötajate arv, puhkuste õige planeerimine ja korrektne tööaja arvestus
 • Kohustuslikud toimingud töökeskkonna korralduses
 • Töövaidlused- kuidas esitada avaldust ja mis toimub töövaidluskomisjonis

Õppepäeva lõppedes on osalejatele antud ülevaade sellest, kuidas seaduseid kasutades korraldada õiguskindlalt ettevõtte tööd mitte inspektori rõõmuks vaid enda kasuks, jättes vahele aeganõudvad tarbetud toimingud.

Tagasi