TEEMA 2: Jätkukoolitus CV koostamisele – ETTEVALMISTUS TÖÖINTERVJUUKS JA TÖÖINTERVJUU

SLOGAN: Inimene on iseenda parim sõber ja suurim vaenlane.

Sihtgrupp: tööotsijad.

Koolituse eesmärk:Valmistada tööintervjuule mineja ette tööintervjuuks.

Koolituse sisu:

  • kui suures ulatuses on vajalik eelnev kodutöö?
  • saabumine: kas varem, täpselt või enda hinda üles kruvides 5 min hiljem?
  • kuidas pidada ennast üleval tööintervjuu ajal? Dialoog või monoloog?
  • mis on need tüüpküsimused, millele pea iga intervjuu tuleb vastata?
  • võimalikud provokatsioonid tööandja poolt ja mis võib olla selle eesmärk?
  • kas säilitada alati eneseväärikus või leppida töö saamise lootuses kõigega?
  • tööandjapoolsed keelatud küsimused ja kuidas siis käituda?
  • kas esitada ka ise küsimusi?
  • intervjuu lõpetamine.

Koolitus sisaldab praktilisi harjutusi.

Koolituse lõppedes on osalejad ette valmistatud erinevateks olukordadeks, mis tööintervjuu käigus võivad ette tulla. Läbi praktiliste harjutuste ja rollimängude on nad saanud esmase treeningu, kuidas veenvamalt esineda ja keerulistest olukordadest head muljet jättes välja tulla.

Tagasi