TEEMA 4: TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE

SLOGAN: Tööleping on nagu abielu- lihtne sõlmida, aga märksa raskem pidada.

Sihtgrupp: personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad, juhid, ja teised, kes valmistavad ette või allkirjastavad töölepinguid, võttes sellega vastutuse töölepingust tulenevate tagajärgede eest.

Koolituse eesmärk: Anda oskus vormistada tööleping selliselt, et see ei sisaldaks mitte ainult seadusega ettenähtud töötaja õiguseid vaid arvestaks ka tööandja võimalikke spetsiifilisi vajadusi seadusega kooskõlas olevas vormis, nt saladuse hoidmise kohustus, koolituskokkulepe, konkurentsipiirang.

Koolituse sisu:

  • Töölepingu, käsunduslepingu ja töövõtulepingu võrdlus.
  • Töölepingu eelsed sõlmimise läbirääkimised- lubatud ja keelatud küsimused.
  • Töölepingu kohustuslikud punktid.
  • Töötaja õigused ja kohustused.
  • Tööandja õigused ja kohustused.
  • Ohud valesti vormistatud töölepingu korral.

Koolitus sisaldab praktilisi harjutusi.

Koolituse lõppedes on osalejad õpetatud lisaks töölepingu kohustuslikele elementidele nägema ka sõlmitud töölepingu võimalikke tagajärgi kogu selle kehtivuse aja jooksul.

Tagasi