TEEMA 5: TÖÖLEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE, ÜLESÜTLEMINE

SLOGAN: Elu ei ole keeruline, inimesed ise elavad selle keeruliseks.

 

Sihtgrupp: personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad, juhid, ja teised, kes planeerivad, valmistavad ette või allkirjastavad töölepinguid ja nende muudatusi, võttes sellega vastutuse  tagajärgede eest.

Koolituse eesmärk: Anda oskus korraldada töö ümber ja vormistada töölepingu muudatus või lõpetada tööleping selliselt, et  see oleks kooskõlas seadusega. Tulemuseks on töötajat säästev kohtlemine, mis arvestab seaduse piirides maksimaalselt ka tööandja huvidega.

Koolituse sisu:

  • Töö ümberkorraldamisega asutuses kaasnevad töötajate tööülesannete muudatused, võimalik, et ajutine töötasu vähendamine ja ka koondamine.
  • Mis on tööülesannete muudatus?
  • Kuidas õigesti vormistada tööülesannete muudatust ja ajutist töötasu vähendamist?
  • Töölepingu lõppemise ja ülesütlemise põhjused.
  • Korraline ja erakorraline töölepingu ülesütlemine.
  • Töötaja ja tööandja töölepingut üles ütlemas.
  • Vajalikud protseduurid ja selle vormistamine.
  • Vigadega kaasnevad ohud ja nende vältimine.

Koolitus sisaldab praktilisi harjutusi.

Koolituse lõppedes on osalejad õpetatud järgima seaduses ettenähtud protseduure ja nägema ette oma tegevuse võimalikke tagajärgi.

Tagasi