TEEMA 6: PERSONALITÖÖ VÄIKEFIRMAS

SLOGAN: Töölepingu seadus on nagu retseptiravim: Kui seda õigesti manustada, siis ravib, aga kuritarvitamine võib tappa.

Sihtgrupp: väikeettevõtete juhid, personalitöötajad- raamatupidajad, juhiabid, kes puutuvad kokku dokumentatsiooni vormistamisega, keskastmejuhid, esmatasandi juhid (nt. vahetuste vanemad)  ja teised, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku inimeste juhtimisega ning töötajate töömotivatsiooni hoidmisega.

Koolituse eesmärk: Anda baasteadmised ettevõttes vajaminevast personalitöö alasest dokumentatsioonist, töötaja ja tööandja õigustest ning kohustustest, töötajatega läbiviidavatest protseduuridest (töölepingu muutmine, töötasu alandamine, töölepingu lõpetamine erinevatel põhjustel) ja kuidas hoida töötajate motivatsiooni ning lojaalsust.

Koolituse sisu:

  • Ettevõttes tekkivad dokumendid
  • Töölepingu, käsunduslepingu ja töövõtulepingu võrdlus.
  • Töölepingu eelsed sõlmimise läbirääkimised- lubatud ja keelatud küsimused.
  • Töölepingu kohustuslikud punktid.
  • Töötaja õigused ja kohustused.
  • Tööandja õigused ja kohustused.
  • Töölepingu lõpetamine erinevate põhjustel
  • Ohud valesti vormistatud töölepingu korral.
  • Vajalikud protseduurid tööandja ja töötaja seadusega ettenähtud õiguste rakendamisel
  • Ohtralt näiteid praktikast

Koolituse lõppedes on osalejad õpetatud lisaks töötaja õigusi kaitsvatele seadusesätetele rakendama ka tööandjale seadusega tagatud õigusi selliselt ja nägema ohtusid protseduuride puuduliku järgimise korral.

Tagasi