TEEMA 7: SISSEJUHATUS PERSONALIJUHTIMISSE ILMA PERSONALIJUHITA

SLOGAN: Kui juhtkond töötajatega ei tegele, siis on ainult ajaküsimus, millal töötajad hakkavad juhtkonnaga tegelema.

Sihtgrupp: sekretärid, juhiabid, raamatupidajad, assistendid, personalitöötajad ja teised, kes puutuvad kokku töötajatega seotud dokumentatsiooni vormistamisega ning on vahelüliks reatöötajate ja juhtkonna vahel.

Koolituse eesmärk: Anda baasteadmised ettevõttes tekkivast personalitöö alasest dokumentatsioonist ja töötajatega läbiviidavatest protseduuridest töölepingu elukaare jooksul ning kuidas hoida töötajate motivatsiooni ning lojaalsust.

Koolituse sisu:

  • Ettevõttes kohustuslikult tekkivad personalialased dokumendid
  • Töölepingu ja enamlevinud võlaõiguslike lepingute võrdlus.
  • Töötajaga sõlmitava lepingu tüübi valik
  • Töölepingu ohud- kas tööinspektorit rahuldav tööleping ka tööandjat kaitseb?
  • Vajalikud protseduurid tööandja ja töötaja seadusega ettenähtud õiguste rakendamisel
  • Personalitööd ja -juhtimist lihtsustavad tööriistad ning toimingud
  • Näited isiklikust praktikast
  • Kollektiivsed mõtteharjutused

Koolituse lõppedes on osalejad õpetatud valima töösuhte vormistamiseks sobivaim lepingu tüüp, rakendama ka tööandjale seadusega tagatud õigusi, järgides ettenähtud protseduure, ära tundma ja ennetama võimalikke ohukohtasid tööandjale. Osalejad suudavad teha oma ettevõtte spetsiifikast lähtuva valiku, mida õpitust peaks kindlasti rakendama ja mille kohta oma juhile personalipoliitika kujundamise huvides ettepanekuid teha.

Tagasi