TEEMA 8: MIDA PEAKS TEADMA TÖÖLE KANDIDEERIDES JA LEPINGUT SÕLMIDES?

METI VANASÕNA: Kes alustab töösuhet ilma lepinguta, see lõpetab ilma lõpparveta.

Sihtgrupp: tööturule sisenejad (abituriendid, ametikoolides ja kõrgkoolides õppijad), tööotsijad ja isikud, kellel töökoht leitud, kuid lepingu sõlmimine seisab veel ees, samuti ka need, kellel töökoht olemas, kuid soov ennast tulevikku silmas pidades täiendada.

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele baasteadmised erinevatest (töö)lepingu tüüpidest ja oskuse ära tunda võimalikke ebaausaid tööandjaid.

Koolituse sisu:

 • Kuidas kontrollida tulevase tööandja tausta?
 • Mida leitud info tööandja kohta tegelikult räägib?
 • Mille poolest erineb tööleping töövõtulepingust ja teistest lepingutest? Mis on tagajärjed töötaja jaoks, kui töölepingu asemel sõlmitakse mõni teine leping?
 • Töölepingu kohustuslikud tingimused.
 • Mis juhtub, kui töölepingus on mõned kohustuslikud tingimused puudu?
 • Mis juhtub, kui tööandja on töölepingusse sisse kirjutanud töötaja jaoks kahjulikud punktid?
 • Kas pooled võivad kokku leppida seaduses ettenähtust kehvemates tingimustes?
 • Konkurentsipiirang- mis see tegelikult on ja millal see kehtib?
 • Tööandjate poolt seadusliku aluseta kehtestatud enamlevinud piirangud.
 • Ebaausate tööandjate enamlevinud petuskeemid.
 • Näited isiklikust praktikast

Koolituse lõppedes on osalejad õpetatud kontrollima tulevase tööandja tausta enne töösuhte algust, et vältida hiljem võimalikku pettust (tasuta töö tegemist). Koolituse läbinud oskavad hinnata neile pakutava lepingutüübi põhjendatust ja suudavad paremini ära tunda võimalikke petuskeeme. Töölepingu sõlmimisel teavad, millele tähelepanu pöörata.

Tagasi