TEEMA 9: VÄRBAMISEL JA KATSEAJAL KOMPETENTSI VÄLJASELGITAMISE TEHNIKAD

Eesmärk: Tutvustada osalejatele erinevaid tehnikaid, mille kasutamine värbamisprotsessis ja katseajal aitab paremini välja selgitada tööle kandideerija erialast sobivust.

Sihtgrupp: personalitöötajad, juhiabid, juhid, kes puutuvad kokku personali valiku ja hindamisega.

Koolituse sisu:

 • Alustame algusest. Omamata täpset ettekujutust uue töötaja tööülesannetest ja vajalikest isikuomadustest, ei ole võimalik kandidaate adekvaatselt ja võrreldavalt hinnata.
 • Tööpakkumise koostamine. Kas tööpakkumine ise võiks olla esimene filter kandidaatide selekteerimisel?
 • Välistamisest parima otsimiseni. Kas alustada kõikide CV-de lõpuni läbilugemisest või välistada teatud kriteeriumite alusel osad kandidaadid koheselt?
 • Ajaplaneerimine kandidaatide CV- de hindamiseks. Kas teha seda igal vabal ajahetkel või püüda luua selleks alati sarnased tingimused?
 • Värbamiskomisjon. Kas parima otsuse langetab juht, personalispetsialist või hoopis keegi kolmas?
 • Tööintervjuu kava. Kas see abistab või hoopis piirab värbajat?
 • Kõik kandidaadid on erinevad- kuidas võrrelda võrreldamatut?
 • Jäämurdmine tööintervjuul. Kas hoida distantsi ja viia läbi kandidaadi ärakuulamine või hoopis heade sõbrannade kohvijutt?
 • Taustainfo kogumine. Mis teadmisi võivad anda esmapilgul kõrvalised teemad?Kuidas ammutada kõrvalteemadest vajalikku infot?
 • Erialase kogemuse ja silmaringi kontroll. Kas esitada konkreetsed kontrollküsimused või erialaste autoriteetide „tagarääkimine“?
 • Töökogemuse hindamine. Mis on olulisem- kas erialane pikk töökogemus või varasemad konkreetsed tööülesanded võrdluses pakutava töökohaga?
 • Ebatraditsioonilised võtted tööintervjuul. Kandidaati saab proovile panna ka nii, et ta sellest ise aru ei saa.
 • Katseaja eesmärkide püstitamine. Kas on neid vaja või tuleks hinnata katseaga laiemalt?
 • Tagasiside katseaja jooksul. Kas jälgida, kuidas uus töötaja ennast „välja veab“ või teha ta omapoolse tagasisidega veelgi ebakindlamaks?

Koolituse lõppedes on osalejad õpetatud keskenduma olulisele ja kasutama erinevaid tehnikaid, mille abil välja selgitada kandidaadi erialaseid oskuseid ning isikuomadusi. Koolituse läbinud oskavad paremini planeerida ja juhtida värbamisprotsessi.

Tagasi