Hinnakiri

Näidishinnakirjas on ära toodud olulisemad baashinnad, mille alusel kujuneb konkreetse tellimuse hind. Hindadele lisandub käibemaks. Eraisikutele ja juriidilistele isikutele, kes ei ole käibemaksukohuslased, saame esitada arve ilma käibemaksuta. Lõpphind võib olla suurem või väiksem näidishinnakirjas toodud erinevate teenuste hindade summast. Mõjutavateks teguriteks on näiteks ühelt poolt tellimuse täitmise soovitud kiirus, ebastandartsete lahenduste leidmise vajalikkus, erinõuetest tingitud suurem töömaht ja teiselt poolt tellimuse suurus (hulgi on odavam!), sarnaste või korduvate vormide/ lahenduste kasutamine, püsiva kliendisuhte või koostöölepingu olemasolu ja palju muud.

Konsultatsioon tööõiguses ja personalijuhtimises – 45 € tunnis, iga järgnev pooltund 20 €

Personalitöö dokumentatsiooni hinnakiri

Personalitöö dokumentatsiooni ülevaatamine ja kaasajastamine – 43 € tund

Töölepingu koostamine – miinimumnõuetega 35 €, spetsiifiliste vajaduste täitmise puhul 43 € tund

Tähtajatu tööleping
Tähtajaline tööleping
Käsundusleping
Töövõtuleping
Töölepingu lõpetamine
Töölepingu tingimuste muutmine – alates 36 €

Põhjalik ametijuhend (mõõdetav ja hinnatav tulemus) – 43 €

Hoiatuse koostamine – alates 43 €

Töökorralduse reeglid – alates 80 €

Probleemse töösuhte lõpetamine – alates 80 € (sisaldab 45 minutit konsultatsiooni)

Töövaidluskomisjoni (TVK) kutsele vastuse koostamine – alates 52 €

Töövaidluskomisjonis  (TVK) esindamine – 10% summast (min 150 € eraisikutele, min 250 € juriidilistele isikutele)

Kohtutäiturile avalduse koostamine ja edastamine täitemenetluse alustamiseks jõustunud TVK või kohtuotsuse alusel – 50 €, METI esindatud juhtumi korral 30 €. (Võivad lisanduda riigilõivud ja täituritasud vastavalt seadusele. Teenus sisaldab: abi kohtutäituri valikul, avalduse koostamist, täiendavate dokumentide komplekteerimist, volituse alusel avalduse edastamist kohtutäiturile ja 30 kalendripäeva jooksul kliendi esindamist kohtutäituri juures.)

Dokumendihaldus (dokumentide registreerimisest arhiivi edastamiseni) – alates 80 €

Personali probleemhaldus (esmane konsultatsioon probleemi tekkimisel, soovituste andmine, vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja toimingute teostamine) – kuutasu vastavalt halduslepingule

Töökeskkonnaspetsialisti teenuste hinnakiri

Töökeskkonna audit – arvestuse aluseks on 43 € tunnis

Töökeskkonna spetsialisti teenused – alates 43 € tunnis

Riskianalüüsi koostamine (sõltub ettevõtte suurusest, töökohtade ja erinevate seadmete arvust ning muudest teguritest) – hind kujuneb 43 € tunnihinna alusel

Tööohutusjuhendid – alates 60 €

Konsultatsioon töötervishoiu ja tööohutuse korraldamiseks ettevõttes – 43 € tunnis

Tööinspektori ettekirjutuse täitmine – arvestuse aluseks on 43 € tunnis, sõltub ettekirjutusest ja täitmise mahust

Värbamisteenuste hinnakiri

Värbamiskonsultatsioon (ametiprofiili selgitamine, sihtgrupi määratlemine, töökuulutuse kanalite valimine) – 43 € tunnis

Tööpakkumise koostamine:

 – värbamiskonsultatsiooni järgselt – 20 €

 – ilma eelneva konsultatsioonita – 70 €

Kandideerinute hulgast eelvaliku tegemine ( CV-de analüüsimine, kandidaatidega eelintervjuude läbiviimine, kokkuvõtte esitamine tellijale lõppvooru kandidaatidest) – 43 € tunnis, lõpphind sõltub töö tegelikust mahust.

Hindadele lisandub käibemaks. Eraisikutele ja juriidilistele isikutele, kes ei ole käibemaksukohuslased, saame esitada arve ilma käibemaksuta.