Tööelu

VS1

Korrektne, asjatundja poolt koostatud töösuhete alane dokumentatsioon on tööandja ühekordse sissemaksega kindlustuspoliis kriisiolukordades. Arusaadavalt on iga ettevõtte peamiseks eesmärgiks kasumi teenimine, mitte eeskujuliku dokumentatsiooni koostamine, kuid on toiminguid, mille tegemata jätmine maksab varem või hiljem valusalt- kulukalt kätte.

Töölepingu sõlmimine ja ametijuhend, töölepingu muutmine, koolituskokkuleppe sõlmimine, töölepingu lõpetamine, töölepingu lõpetamine katseajal – need ja paljud teised toimingud kuuluvad lahutamatult ettevõtte personalitöö juurde. Ettevõtjad, kelle dokumentatsioon on koostatud või kaasajastatud METI kaasabil, ei pea muretsema tööinspektori ootamatu külastuse pärast.

Telli personalitöö dokumentatsiooni ülevaatamine ja kaasajastamine siin

Tasu arvestamise aluseks on 43 € tund.

Kõige lihtsama töölepingu hind tellides on 35 €, lõplik hind sõltub tellija spetsiifilistest vajadustest, soovitud lisadokumentidest ja tellimuse täitmise peale kulunud ajast, mille arvestuse aluseks on 43 € tunnis.

Internetist leitud töölepingu näidis, millele on kantud seadusega ettenähtud andmed, võib küll rahuldada tööinspektorit, aga jätab pahatihti tööandja ja töötaja vahelises eriarvamises just tööandja ilma vajalikust kaitsest. Kohustuslike miinimumnõudeid sisaldav tööleping kaitseb küll töötajat kui nõrgemat poolt, aga mitte tööandjat.

Seetõttu soovitame töölepingut ja sellega kaasnevaid dokumente lasta koostada spetsialistidel, et need oleks tehtud rätsepatööna, arvestades tööandja spetsiifilisi vajadusi.

Telli tööleping siin 

Hoiatuse koostamine- alates 43 €.

Hoiatus ei ole karistus. Hoiatuse eesmärgiks seaduse mõttes, on töötaja hoiatamine, et tööandja ei kavatse taluda töötaja teatud tööalast käitumist ja sellise käitumise jätkumise korral võib töösuhe lõppeda. Ehk teisiti- hoiatuse eesmärgiks on anda töötajale võimalus vältida tema töösuhte soovimatut lõpetamist.

Teisalt on töötaja hoiatamine üldjuhul töösuhte erakorralise lõpetamise kohustuslikuks eeltingimuseks. Kuigi töövaidluskomisjon või kohus ei oma pädevust hoiatust tühistada, hinnatakse võimaliku töövaidluse korral hoiatuse sisu, et otsustada, kas töösuhte erakorraliseks lõpetamiseks oli seaduslik alus. Kuna tööandjapoolne töösuhte ebaseaduslik lõpetamine võib kaasa tuua töötajapoolse 3 kuu keskmise tasu suuruse hüvitise nõude, siis peaks hoiatus olema koostatud professionaali poolt, sest ebaõnnestumise korral on selle hinnaks töötaja 3 kuu tasu.

Telli nõuetele vastav hoiatuse koostamine siin

Töölepingu lõpetamine- baashind 43 €, probleemse töösuhte lõpetamisel alates 80 € (sisaldab 45 min konsultatsiooni).

Kuna tööandjapoolne töösuhte ebaseaduslik või vorminõuetele mittevastav lõpetamine võib tööandjale kaasa tuua töötajapoolse 3 kuu keskmise tasu suuruse hüvitise nõude, siis töösuhte lõpu korrektne vormistamine ja protseduurid on väga olulised. Hulk töövaidlusi toimub just põhjusel, et osapooled on töösuhte lõpetamise asjaolude suhtes eriarvamusel. Praktikas on ette tulnud juhtumeid, kus isegi töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel andis hiljem ühele osapoolele võimaluse hakata nõudeid esitama. Seetõttu ei tohiks isegi töötaja omal soovil lahkumise (töölepingu korraline ülesütlemine) korral suhtuda selle vormistamisse pealiskaudselt.

Telli nõuetele vastav töölepingu lõpetamise vormistamine siin

Töövaidluskomisjon– Üldjuhul 10% töövaidlusega kokkuhoitud või võidetud summast, miinimumarve eraisikutele 150 €, juriidilistele isikutele 250 €. Sõltuvalt asjaoludest võib kohaldada kokkuleppehinda.

Töövaidluskomisjon ja kohus on kohad, kus tööõigus ja moraalne õiglus ei ole alati võrdusmärgiga. Kuna töövaidlused on aja jooksul muutunud aina professionaalsemaks, siis tasub alati mõelda endale esindaja palkamise peale, kes oskab õigetele asjadele tähelepanu pöörata ja faktid õiges järjekorras ritta seada. Tavaliselt osutub vajalikuks ka teatud tõendeid juurde hankida, millele mitteprofessionaal ei oska enne töövaidluskomisjoni istungit tähelepanu pöörata. Lisaks olemasolevatele tõenditele, on mõnigi kord võimalik seaduslike vahenditega puuduvaid tõendeid juurde hankida.

Parema tulemuse saavutamiseks ja oma aja ning närvide säästmiseks telli enda (ettevõtte) esindamine töövaidluskomisjonis siin

Konsultatsioon tööõiguses ja personalijuhtimises- 45 € esimene tund, iga järgmine pooltund 20 €.

Kui töösuhted ähvardavad pingeliseks minna, ei tohiks lasta ennast emotsioonidest juhtida. Emotsioonide mõjul lausutud sõnad, kirjutatud e- meilid või antud allkirjad võivad kaasa tuua pöördumatuid ja kahjulikke tagajärgi. Seepärast on mõistlik aeg maha võtta ja pidada nõu asjatundjaga. METI konsultandid on pikaajalise personalijuhtimise kogemusega, kes oskavad näha olukordi mitte ainult paragrahvidest lähtudes vaid ka mõlema osapoole silmade läbi. Seetõttu on ära hoitud mitmeid töövaidlusi ja saavutatud kõiki rahuldavaid lahendusi. Nõu antakse nii töötajatele kui tööandjatele.

Enne töötajatega seotud muudatusi, olgu selleks töötajate ümberpaigutamine, tööülesannete muutmine, töökorralduse olulisem muudatus, töölepingute muutmised- ülevaatamised või koondamine, on võimalike kulukate ja ressursimahukate töövaidluste vältimiseks mõistlik konsulteerida tööõiguse asjatundjaga. METI pakub unikaalset võimalust konsulteerida spetsialistidega, kellel lisaks tööõigusalastele teadmistele on ka pikaajaline personalijuhtimise kogemus.

Probleemide ennetamiseks või juba tekkinud probleemide lahendamiseks telli konsultatsioon siin

Tööinspektori ettekirjutuse täitmine– hind sõltub ettekirjutusest ja selle täitmise mahust. Kehtib reegel, et ettekirjutuse täitmine peab olema kliendile soodsam, kui selle täitmata jätmine, lisaks saab klient kindlustunde tuleviku suhtes.

Kuigi METI ei näe tööinspektoris vaenlast, ei taju asju nii ettevõtjad, kes on keset kõige kibedamat hooaega saanud tööinspektori ettekirjutuse, mille täitmine võib tunduda ajamahukas või hoopis võimatu. Siin saab appi tulla METI, kes tööinspektoriga konstruktiivselt suheldes täidab ettekirjutuse. Ettevõtja võib samal ajal keskenduda oma põhitegevusele ja ise enam tööinspektoriga suhtlema ei pea- seda teeb METI.

Töövaidlus

Töölepingu koostamine

Ametijuhendi koostamine

Töölepingu muutmine

Töölepingu lõpetamine ja ülesütlemine

Koolituskokkuleppe koostamine

Töökorralduse reeglite koostamine

Päringu saatmine

Kasulikud lingid