Töökeskkond

business_cards2

… on piltlikult öeldes ettevõtte visiitkaart.

Kui ettevõttes on mõeldud töötaja tervisele ja ohutusele, võib kindel olla, et ei puudu ka korralikud töölepingud. See tähendab, et töötajatest hoolitakse ja seeläbi on töötajate silmis ettevõttel suurem väärtus.

Töökeskkonna spetsialisti teenused

 1. ettevõtte esindamine Tööinspektsioonis;
 2. üldine tööohutuse ja töötervishoiu korraldus ettevõttes ning selle alane nõustamine;
 3. nõuetekohase töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni loomine või/ja kaasajastamine (kehtivate õigusaktidega vastavusse viimine);
 4. töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ja dokumenteerimine;
 5. perioodilise sisekontrolli korraldamine;
 6. töötajate tööohutusalane juhendamine (arvestuskaartide pidamine);
 7. töötajatele tervisekontrolli korraldamine ettevõttes;
 8. esmaabi korraldus ettevõttes, sealhulgas esmaabivahendite kontrolli tagamine;
 9. töökeskkonnavolinike ja -nõukogu korraliste valimiste ja nõupidamiste korraldamine;
 10. tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste käsitlemine;
 11. isikukaitsevahendite valik ning väljastatud vahenditele arvestuse pidamine;

Hinna  arvestamise aluseks on 43 € tund.

Kirjeldatud töökeskkonnaspetsialisti teenuseid on võimalik tellida ka osade kaupa.

Töökeskkonna ja tööohutuse audit

Töökeskkonna riskianalüüs

Töökeskkonna ohutusjuhendid

Töökeskkonna korralduse sisseseadmine asutuses

Päringu saatmine