Töökeskkonnaspetsialisti teenused

 1. ettevõtte esindamine Tööinspektsioonis;
 2. üldine tööohutuse ja töötervishoiu korraldus ettevõttes ning selle alane nõustamine;
 3. nõuetekohase töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni loomine või/ja kaasajastamine (kehtivate õigusaktidega vastavusse viimine);
 4. töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ja dokumenteerimine;
 5. perioodilise sisekontrolli korraldamine;
 6. töötajate tööohutusalane juhendamine (arvestuskaartide pidamine);
 7. töötajatele tervisekontrolli korraldamine ettevõttes;
 8. esmaabi korraldus ettevõttes, sealhulgas esmaabivahendite kontrolli tagamine;
 9. töökeskkonnavolinike ja -nõukogu korraliste valimiste ja nõupidamiste korraldamine;
 10. tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste käsitlemine;
 11. isikukaitsevahendite valik ning väljastatud -vahenditele arvestuse pidamine;

Hind sõltub osutatavate teenuste hulgast ja sellele kulunud ajast. Hinna  arvestamise aluseks on 43 € tund.

Kirjeldatud töökeskkonnaspetsialisti teenuseid on võimalik tellida ka osade kaupa.

Tagasi

Töökeskkonna ja tööohutuse audit

Töökeskkonna riskianalüüs

Töökeskkonna ohutusjuhendid

Töökeskkonna korralduse sisseseadmine asutuses

Päringu saatmine