Töökeskkonna ja tööohutuse audit

ohutus

Tööohutuse all mõistetakse töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteemi sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata.

Töökeskkonna auditi eesmärgiks on eelkõige määrata ettevõtte töötervishoiu ja -ohutusalase tegevuse vastavus õigusaktidele. Auditi käigus toome välja erinevad puudused ning aitame ettevõttel Tööinspektsiooni kontrollkäiguks ettevalmistuda. Auditi peamine eesmärk on aga kindlasti ettevõtte töötajatele ohutu töökeskkonna loomine.

Pakume kvaliteetset teenust, mis võimaldab ettevõttel säästa aega ja seeläbi ka raha ning tegeleda efektiivsemalt oma põhitegevusega.

Auditi tulemus:

  • -Kohapeal täidetud töökeskkonna kontrollankeet;
  • -Koostatud akt, mis annab ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas ning tulevikus tehtavate tööde vajalikkusest;
  • -Hinnapakkumine puuduste kõrvaldamiseks.

Auditi hind kujuneb 43 € tunnihinna alusel.

Tagasi

Töökeskkonna riskianalüüs

Töökeskkonna ohutusjuhendid

Töökeskkonna korralduse sisseseadmine asutuses

Päringu saatmine