Töökeskkonna riskianalüüs

sekundid

Iga nelja ja poole sekundi järel satub ELis mõni töötaja õnnetusse, mis sunnib teda vähemalt kolmeks tööpäevaks koju jääma. Tööõnnetuste arv, mille tagajärjel peab töölt puuduma kolm päeva või enam, on ülikõrge – üle seitsme miljoni igal aastal.

Riskianalüüsi läbiviimise kohustus tööandjale tuleneb Euroopa direktiivist 89/391/EEC. Direktiivis toodud nõue on kohaldatud Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses, mille täitmine on tööandjale kohustuslik.

Riskianalüüsi eesmärgiks on välja selgitada töökeskkonnas töö tegemisega seotud ohud.

Eelkõige on see oluline ettevõtjale endale, kes peab arvestama tööõnnetuse või haiguspäevade puhul ajutise tööjõu kasutamisega, toodangu või teenuse hilinemisega, tulude vähenemisega, töövahendite ja materjalide kahjustumisega, kohtukuludega  ja mainekahjuga.

Töövõtja seisukohast on aga just tema see, kes tööõnnetuse läbi otseselt KANNATAB. Uuringud on näidanud, mida suuremat rahulolu pakub töökeskkond töötajatele, seda rohkem panustab töötaja töö tulemustesse.

Pakume abi töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise korraldamisel ettevõttes, vajadusel ka töökeskkonna mõõdistamiste tellimisel akrediteeritud töökeskkonna parameetreid mõõdistavalt laborilt. Tulemuseks on töökeskkonna riskianalüüsi tulemuste dokumenteerime ning edastamine kliendile.

Hind sõltub ettevõtte sõltub ettevõtte suurusest, tegevusalast, töökohtade ja erinevate seadmete arvust ning muudest teguritest. Hinna arvestamise aluseks on 43 € tund.

Telli riskianalüüs oma ettevõttele siit.

Tagasi

Töökeskkonna ja tööohutuse audit

Töökeskkonna ohutusjuhendid

Töökeskkonna korralduse sisseseadmine asutuses

Päringu saatmine