Töölepingu koostamine

VS2Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused.

Korralik tööleping kaitseb nii tööandjat kui töötajat. Lisaks 12 kohustuslikule punktile võib tööleping sisaldada veel palju selliseid,milles on mõistlik kokku leppida. Lepingus märkimata punktide osas lähtutakse vaidluse korral töölepinguseadusest.

Telli tööleping siin.

Tagasi