Töölepingu lõpetamine ja ülesütlemine

VS6Mõnikord võib töösuhtes ette tulla olukord, kui tööandja ja töötaja teed peavad lahku minema. Kui töötajal on võimalus omapoolset lepingu ülesütlemist soovi korral mitte kommenteerida (peab vaid järgima ülesütlemise tähtaegu), siis tööandjal peab olema kindlasti põhjendus, miks ta töösuhte üles ütleb. Erakorraliselt on küll võimalik töötaja poolt lepingut üles öelda etteteatamistähtaega mitte järgides, kuid seadus näeb väga täpselt ette, mida saab lugeda erakorraliseks.

Tööandjal nii palju vabadust töösuhte lõpetamiseks ei ole. Enne avalduse esitamist tööandja poolt tuleb hästi läbi mõelda, millisele seaduse paragrahvile toetudes seda teha. Tihtipeale peab erakorralisele ülesütlemisele eelnema hoiatamine (kirjalik!). Kaaluda tuleb, kas on mingeid erisusi või piiranguid ülesütlemiseks. Põhjendatud ülesütlemisavalduse puhul on asjakohane eelnevalt konsulteerida spetsialistiga. Ja väga oluline on kindlustada endale tõendusmaterjal, et ülesütlemisavaldus on teisele poolele kätte toimetatud.

Kuna uue töötaja leidmisega kaasnevad alati kulud ja lüngad töö tegemises, siis esimese valikuna peaks alati proovima läbi rääkida. Sageli on võimalik töötajat ümber veenda, lihtsalt õigel ajal ei olnud juhust teemast rääkida.

Kui vajate abi hindmisel, kas lepingu lõpetamise protsess on seaduspärane,  võtke meiega ühendust siin.

 

Tagasi