Töölepingu muutmine

VS3Töölepingu muutmine on töölepingus esialgselt kokkulepitud tingimustes muudatuste tegemine, mis üldjuhul toimub poolte kokkuleppel. Töölepingu muudatused tuleb vormistada kirjalikult ja esitada töötajale 1 kuu jooksul.

Kui tööandja ei esita muudetud töölepingut, on töötajal õigus nõuda kehtivale kokkuleppele vastavaid töötingimusi või lepinguandmete kooskõlla viimist vastavalt uuele kokkuleppele. Töötaja võib keelduda töö tegemisest valede andmete järgi või koguni öelda lepingu üles ja nõuda hüvituseks 3 kuu keskmist töötasu.

Telli töölepingu muutmine siin.

Tagasi