Ettevõttest

Metigroup Works (METI)- see on sünergia, mis on tekkinud staažika personalitöö ja tööõigusalaste teadmiste ühendamise abil.

Metigroup Works pakub personalitöö alaseid teenuseid, olgu selleks siis tööõigus või personaliga seotud konsultatsioonid, esindamine töövaidluskomisjonis, vajaliku dokumentatsiooni koostamine või korrastamine, aga samuti ka töökeskkonna spetsialisti teenus. Igast kliendijuhtumist jääb midagi järgi, aga kokkuhoidlikuna ei ole meie METI midagi ära visanud. Kliendijuhtumite „ülejäägid“ on võetud taaskasutusse METI koolituste näol, mis koosnevad 100% elust võetud näidetest.

METI klientideks on nii eraisikud kui juriidilised isikud. Korduvkliendid ja ettevõtjad, kes on sõlminud meiega halduslepingud kas personali probleemhalduseks või töökeskkonna spetsialisti teenuse saamiseks, annavad positiivset tagasisidet– see on märk õigest hinna ja kvaliteedi suhtest.

METI motoks on: Õiguse ja õigluse eest!