Tööpakkumise koostamine

Tööpakkumise koostamine on ettevõtte võimalus anda laiemale üldsusele teada enda olemasolust. Kui on tegemist väga spetsiifilise sektoriga, mille teenused või tooted ei ole igapäevaselt päevakorral, siis on suur tõenäosus, et ettevõttest ei ole kuuldudki. Üle veerandi juhtudel ei kandideerita põhjusel, et ettevõte on tundmatu.

Lisaks enda turundamisele tuleb lisaks õigele vakantsi ametinimetusele võimalikult täpselt kirjeldada ka tööülesandeid ja kindlasti on tulevast töötajat kõnetavaks faktoriks töötasu märkimine kuulutuses. Vältida tuleks ebamääraseid soovitavaid isikuomaduste kirjeldusi, et mitte mattuda sama ebamääraste CV-de alla. Tuleb püüda eristuda üldisest infovoost ja panna potentsiaalsed kandidaadid reageerima.

Kuidas koostada väga head töökuulutust? Mõningaid vihjeid töötava kuulutuse koostamiseks andis uuringutulemus, mis on ISS Eesti personalijuhi Helo Tamme poolt CV Keskuse ja Tööd.ee portaalide kaasabil läbi viidud 2016.aastal.

Selgus, et kõige olulisemaks peetakse töö sisu – seda meelt oli 76,7% vastanutest. Samas ei ole töö sisu alati määrav, oma olulist rolli mängivad ka mitmed teised tegurid. Üks olulisemaid näitajaid on siinjuures organisatsiooni maine, suisa 60,4% vastanutest pidas seda kriteeriumi oluliseks, mis näitab, et töö sisu võib olla mis iganes intrigeeriv ja väljakutseid pakkuv, kui ikka maine ei ole hea, võib kandidaat kandideerimata jätta.

Pea pooled vastanutest (ehk 47,3%) aga tõid välja, et nende jaoks muudab töökuulutuse atraktiivseks see, kui kuulutusele on lisatud ka töötasu.

Veidi vähem oluliseks peeti ka erinevate leidlike ja innovatiivsete lahenduste kasutamist (37,8% vastanutest) ning kujundatud töökuulutust (30,5%)

Täpsemalt saame aidata, kui annad oma soovist märku siin.

Tagasi