Töövaidlus

VS4

Esindamine töövaidluskomisjonis     Registreerimine konsultatsioonile

Tööandja esindamine volituse alusel töövaidlusega seotud toimingutes alates avalduse koostamisest või töövaidluskomisjoni kutsele vastamisest ning osalemisest töövaidluskomisjoni istungil kuni otsuse väljakuulutamiseni.

Teenus sisaldab:

 • METI tyyp- Favicon

  Konsultatsiooni Tellija soovide ja asjaolude väljaselgitamise eesmärgil

 • METI tyyp- Favicon

  Täiendava taustainfo kogumist

 • METI tyyp- Favicon

  Faktide hindamist ja analüüsi

 • METI tyyp- Favicon

  Olemasoleva informatsiooni põhjal Tellijale olukorra selgitamist ja võimalike tagajärgede prognoosimist

 • METI tyyp- Favicon

  Kooskõlastatult Tellijaga töövaidluskomisjonile avalduse või kutsele vastuse koostamist ja esitamist, sh. töövaidluskomisjoni poolt nõutavate lisadokumentide komplekteerimist ja     esitamist

 • METI tyyp- Favicon

  Osalemist töövaidluskomisjoni istungil

 • METI tyyp- FaviconTöövaidluskomisjoni kirjaliku otsuse toimetamist Tellijale 3 tööpäeva jooksul peale selle avaldamist.

  Vajalikkus:

  Praktikas on esinenud juhtumeid, kus hoolimata ilmselgetest faktidest võib vastaspoole eduka esinemise tulemusena töövaidluskomisjoni hinnang muutuda a´la „Mitte koer ei hammustanud meest vaid mees koera“.

  Seaduslik alus:

  Töövaidlus vaadatakse läbi töötaja ja tööandja või nende esindajate juuresolekul (Individuaalse töövaidluse seadus § 18 lg 1).

  Täpsem info ja tellimine.  

  Tagasi