Töökeskkonna ohutusjuhend

Tööohutusalaste teenuste sisseostmine on kindel ja mugav viis viia ettevõtte töökeskkond õigusaktidega vastavusse. Koostame ettevõtte jaoks vajalikud juhendmaterjalid ja ohutusjuhendid:

töökeskkond

-sissejuhatavad ja üldised ohutusjuhendid,

-ohutusjuhendid ametikohtadele,

-ohutusjuhendid seadmetele,

-sisekontrollide läbiviimise kord jms…

Juhendi hinnad algavad 60 eurost. Lõpliku hinna kujunemine sõltub tegevusala keerukusest ja info hulgast. Suurema tellimuse korral on võimalik teha hinnasoodustust.

Telli puuduolevad ohutusjuhendid meie käest siit.

Tagasi

Töökeskkonna ja tööohutuse audit

Töökeskkonna riskianalüüs

Töökeskkonna korralduse sisseseadmine asutuses

Päringu saatmine