Töökorralduse reeglite koostamine

VS5Töökorralduse reeglite sisu ja maht oleneb eelkõige ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast ning töösuhte poolte vajadustest. Mida suurem on ettevõte, seda detailsemalt peaks olema reguleeritud töökorraldus.

Töökorralduse all peetakse eelkõige silmas just töö algus- ja lõpuaega, tööpäevasiseseid vaheaegu ja pause, kuid ka töö- ja tuleohutuse üldpõhimõtteid, isikukaitsevahendite kasutamise kohustust, tööandja korralduste andmise korda, loetelu rikkumistest, mis võivad kaasa tuua töölepingu erakorralise ülesütle­mise, tööandja ja töötajaga seotud olulise info edastamise korda; arvutivõrgu ja e-posti kasutamisega seotud piiranguid jmt.

Töökorralduse reeglid  täpsustavad ja täiendavad lisaks töölepingu seadusele ning töölepingule poolte käitumisreeglid töösuhetes ning on kohustuslikud kõikidele töötajatele.

Telli ettevõttele spetsiifilised töökorralduse reeglid siin.

Tagasi